Konventionelle kyllinger

(Oliver, Smagfuld, Farmer, Majskylling og Tasty Chicken)

• Kyllinger pr. m2: 20 (40 kg/m²).
• Adgang til det fri: Nej.
• Adgang til dagslys: Nej, men der er krav om meget lys + at kyllingerne skal have en døgnrytme med lys og mørke. Mørket udvikler kyllingernes knogler, da de vokser langsommere i mørke, hvilket gør dem stærkere.
• Alder ved slagtetid: 36-39 dage.
• Krav til transport til slagteriet: Ingen tidskrav, men i praksis bliver kyllingerne transporteret i maksimalt 12 timer.

Himmerland Kylling

• Antal kyllinger pr. m2: 17 (38 kg/m²).
• Adgang til dagslys: Nej, men der er krav om meget lys fra lamper.
• Adgang til det fri: Nej.
• Alder ved slagtning: 37-42 dage.
• Krav til transport til slagteriet: Transporttiden skal holdes på et minimum, og i praksis transporteres. kyllingerne 1-2 timer.

Rose MajsPLUS kyllingen

• Kyllinger pr. m2: ca. 15 (32 kg/m2).
• Adgang til det fri: Nej.
• Adgang til dagslys: Nej.
• Alder ved slagtetid: 35-37 dage.
• Krav til transport til slagteriet: Transporttid må ikke overstige 1½ times kørsel.
• Specialfoder: Hø- eller halmballer (som grovfoder og aktiveringsmateriale) og minimum 50% majs i foderblandingen.

Frilandskylling

• Antal kyllinger pr. m2: 12 kyllinger (25 kg/m²).
• Adgang til dagslys: Ja.
• Adgang til det fri: Ja, hver kylling skal have mindst 2 m² udendørs bevoksning at hakke og skrabe i.
• Alder ved slagtetid: Mindst 81 dage.
• Krav til transport til slagteriet: Ingen. Men kyllingerne slagtes typisk lokalt, så transporttiden er meget kort.

Økologisk kylling

• Kyllinger pr. m2: 10-16 (21-30 kg/m²).
• Adgang til dagslys: Ja.
• Adgang til det fri: Ja, hver kylling skal have mindst 4 m² til rådighed.
• Alder ved slagtetid: Mindst 63 dage.
• Krav til transport til slagteriet: Transporttiden skal holdes på et minimum og må aldrig overstige otte timer.

Kilde: Dyrenes Beskyttelse og Landbrug & Fødevarer